Synergine – umění tázat se

Jste aktivní podnikatel, vizionář nebo manažer? Majitel středního až většího podniku, který má primární zájem na své firmě – na zlepšení jejího řízení a efektivity procesů? Hledáte nové možnosti rozvoje a konkurenční výhody? Cítíte, že by něco šlo dělat lépe, ale nevíte, jak k tomu přistoupit?

Cítíte „IT“ jako „neznámou“ pro své podnikání, nevyznáte se v něm, je pro Vás často pouze opakovanými investicemi s nejasným, neprůkazným přínosem? Cítíte se často ve svých rozhodnutích ovlivňován IT oddělením a odkázán na jejich stanovisko, ale přitom cítíte, že byste pro svou práci potřeboval něco flexibilního, co by „změnu“ chápalo jako přirozenou součást podnikových procesů; a nikoliv jako obtíž?

Vaše firma má podporované hlavní procesy ve firmě typicky pomocí ERP systému, ale chybí jí automatizace každodenních či opakujících se aktivit a napříč firmou jdoucí procesy charakteristické zejména lidskou aktivitou, sdílením dokumentů a dat, (mikro)rozhodováním, delegováním, schvalováním a vyhodnocováním se současnými požadavky na datovou integritu napříč provozními systémy firmy?

Nepřemýšlejte jenom IT, ale kreaITivně!
Odhalme společně Vaše skutečné potřeby.

Firemní zdraví a harmonizace procesů

  • vize, strategie, obchodní požadavky
  • procesní analýza, architektura a specifikace
  • automatizace řídicích a kontrolních procesů, datová integrita

Firemní vzdělávání

  • inQ – inspirace otázkou
  • vzdělávací programy, testování a certifikace
  • koučink a poradenství v oblasti formulace obchodních cílů

Firemní sdílení

  • projektové a konzultační služby
  • kreaITivní tvorba zakázkového software
  • správa požadavků a změnové řízení

Synergine s.r.o.

Hábova 1568/16,
15500 Praha 5 – Stodůlky,
Česká republika

IČ: 04715284, DIČ: CZ04715284